Hội Nông dân tỉnh tổ chức cho cán bộ, hội viên tham quan học tập tập tại Trường CĐ Công nghệ Tây Nguyên

Đoàn cán bộ, hội viên nông dân huyện Buôn Đôn tham quan xưởng thực hành nghề chế biến cà phê, ca cao
 
Trong hai ngày 07/6/2019 và 14/6/2019, hơn 200 cán bộ, hội viên nông dân thuộc 02 huyện Ea Kar và Buôn Đôn đã đến thăm quan, học tập kiến thức sơ chế sau thu hoạch tại Khoa Nông – Lâm – Thực phẩm, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên.

Trước đó, vào các ngày 06/6/2019 và 13/6/2019, thầy Hán Văn Trung, giảng viên Khoa Nông – Lâm – Thực phẩm cũng đã tham gia giảng dạy kiến thức sơ chế sau thu hoạch, bảo quản nông sản cho cán bộ, hội viên nông dân tại 02 huyện nói trên.
 

Đây là hoạt động nằm trong khôn khổ Đề án khuyến công “Tập huấn kiến thức sơ chế sau thu hoạch, bảo quản nông sản và phổ biến, tuyên truyền chính sách khuyến công” năm 2019 do Hội nông dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tiếp cận chính sách khuyến công.
 
hoi_nong_dan_tham_quan_truong_2.jpg
Đoàn tham quan tại xưởng thực hành nghề Công nghệ ô tô