Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân, 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Chiều ngày 20/12/2019, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đã tổ chức buổi tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019), 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2019).

Các trang