Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit Brazil Training Shirt Itau Brazil Guarana Training Jersey S XL 1819 Training Brazil 1819 Brasil training suit

Xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2020

Sáng ngày 30/7/2020, tại Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, Hội đồng xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường do thầy Ra Lan Von Ga – Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức họp xét chọn đối với đề tài cấp Trường năm 2020.

Các trang